Na obsah stránky Klávesové zkratky na tomto webu Mapa stránek
Základové desky
Tel: 607 119 125
info@zaklady-domu.cz
Často hledaná slova   >
Jak hledat   >
     

Základové desky na klíč řešíme komletní problematiku založení stavby.

Dnešní datum: 25.07.2016    Svátek má: Jakub  (Zítra: Anna )
Hlavní stránka:   zakladove-desky.cz | Služby

Inženyring

Inženyring

Základové desky

Základové desky - služby

Realizované stavby

Realizované stavby základových desek

Kalkulace online

Kalkulace základové desky online


Chcete více informací
 o základových deskách?
  - Vyměření základové desky.
  - Tolerance základových desek.
  - Termíny zhotovení desky.

Služby - Základové desky na klíč řešíme komletní problematiku založení stavby.Základové deskyAktualizováno: 11.07.2012

Zajistíme Vám realizaci základové desky na klíč.
- základové desky na klíč pro zděné objekty, dřevostavby i montované domy
- základové desky pro zahradní domky a pergoly
- základové desky pro průmyslové a hospodářské objekty

Zhotovujeme základové desky na klíč pro zděné, dřevěné i montované rodinné domy.
Zajistíme kompletní dodávku základové desky na klíč.

Základová deska je jednou z nejdůležitějších částí každého domu. Přinášíme Vám náš pracovní postup zhotovení základové desky.


Zemní práce 1
Nejdříve se provede skrývka ornice v tloušťce 15 - 30 cm (dle souhrnného vyjádření OŽP), kterou později použijeme na terénní úpravy zahrady.
Následuje úprava terénu do stanovené výšky a roviny.


Vytyčení základové desky (půdorys domu)
Práce na základové desce začíná vytyčením (vyměřením) základů domu geodetem, který vychází z navrženého projektu. Je třeba zaměření tzv. bodu ±0,00, což je skutečná výška budoucí podlahy.

Zemní práce 2
Následuje mechanické hloubení pasů základové desky.
Současně provádíme i výkopy souvisejících technologických celků (kanalizace, jímky, septiky, ČOV, vodoměrné šachty, drenáže, atd.)

Začištění základového pasu
Základový pás začistíme a zhutníme makadamem (vždy v závislosti na druhu podloží). Zároveň vložíme zemnicí pásky a svody pro hromosvod. Zajistíme prostupy pro přívody sítí (kanalizace, voda, plyn, elektřina, data a vzduch ke kamnům).

Vylití základového pasu betonem
Nyní můžeme zalít základové pasy betonem (typ betonu určuje projektant).
Betonujeme hned po vyhloubení základového pasu, aby nedošlo k borcení stěn, nebo zaplavení vodou. Beton v základových pasech pečlivě vyrovnáme pro snadnější montáž ztraceného bednění.

Ztracené bednění
Na základových pasech založíme dané řady tvárnic ztraceného bednění, které budou tvořit rámec základové desky. Tvárnice proarmujeme betonářskou ocelí a vylijeme betonem. Armování určuje technologický postup montáže výrobce tvárnic.

Hutnění, úprava podkladu základové desky
Vyměříme a založíme potrubí kanalizace, zajistíme správný spád a ověříme těsnost položeného potrubí. Zajistíme chráničky pro další média, jako je elektřina, voda, data, atd..
Prostor mezi pasy ztraceného bednění zasypeme vhodným dostupným materiálem, který zhutníme po vrstvách. Vrchní úroveň zhutnění tvoří většinou makadam nebo jiné dostupné kamenivo. Vše zhutníme a podsypeme štěrkem a položíme výztuž dle projektu. Jako poslední si naměříme výškové vodící body pro přesnější betonáž základové desky.

Vylití základové desky
Základovou desku vylijeme předepsaným druhem betonu.
Beton se zhutní a následně plochu zaleštíme a vyrovnáme hladičkou.

Návazné práce k základové desce

 • Penetrace a izolace proti zemní vlhkosti a pokud je třeba i proti radonu.
 • Tepelná izolace základové desky.
 • Tepelná izolace budoucího soklu stavby.
 • Položení drenážních trubek a zasypání štěrkem nebo kačírkem (dle cenové výhodnosti)

Postup realizace základové desky

 • vypracování cenové nabídky na základovou desku je ZDARMA
 • konzultace s investorem přímo na místě výstavby
 • podpis smlouvy o dílo
 • vytyčení a zaměření stavby
 • realizace díla (viz – předchozí postup realizace)
 • úklid staveniště
 • předání hotového díla investorovi nebo dodavateli stavby
Tisk článku
Tisk článku